Damien's Irish Weddings Online

PRESS RELEASE

FORAS NA GAEILGE ESTABLISH LINK WITH
IRISH WEDDINGS ONLINE

Foras na Gaeilge has established an electronic link with the new Irish Web Site Irish Weddings Online.

The link provides Foras na Gaeilge with an opportunity to remind couples planning on getting married of the use of the Irish language.

According to Breandán Mac Craith, the Press Officer of Foras na Gaeilge, "Foras na Gaeilge are hoping that once couples planning for their wedding encounter the language on the site that they will be willing to use the same Irish during the ceremony".

Damien Carroll, Sales Manager for Irish Weddings Online, stated that it was always part of their plans to highlight the Irish Language on our website. "As an Irish company, promoting an Irish Website, we had to include the Irish Language because it is part of who we are".

"By introducing the Irish Language into each of the 40 Categories on our website we are re-introducing many couples to the "cúpla focal" they learned in school which we hope will ignite a greater interest in reading and speaking "as Gaeilge," in the future", said Damien Carroll

This new web site can be found at http://www.irishweddingsonline.com

Críoch.

Foras na Gaeilge, contact
Breandán Mac Craith 01 6398400

Tuilleadh eolais:
Eoghan Ó Neachtain
Gallagher & Kelly PR 01 6633600 nó 087 6288030


PREAS RÁITEAS

27 Aibreán 2001

NASC IDIR FORAS NA GAEILGE AGUS
IRISH WEDDINGS ON LINE

Tá ceangal idirlín idir oscailte idir Foras na Gaeilge agus ar an
suíomh idirlín nua Irish Weddings Online.

Tugann an nasc seo deis do Fhoras na Gaeilge an Ghaeilge
agus a húsáid a mheabhrú do lánúin atá ag dul ag pósadh.

"Tá súil againn go mbeidh na lánúin nua phósta sásta leas a bhaint as cúpla focal Gaeilge ag an searmanas má fheiceann siad tagairt dó sin ar an suíomh idirlín" a dúirt Breandán Mac Craith Oifigeach Preas an Fhorais.

Dúirt Damien Carroll, Bainisteoir díolacháin Irish Weddings Online, go raibh fútha an Ghaeilge a chur an cinn ar an suíomh idirlín. "Mar chomhlacht Éireannach atá ag cur suíomh idirlín Éireannaigh chun cinn, caithfimid Gaeilge a úsáid mar gur cuid dár ndúchas í" a duirt an tUasal Carroll.

Tá Gaeilge á húsáid ar chuile ceann den dá scór rannóg atá ar an suímh idirlín seo agus tá súil ag Foras na Gaeilge agus Irish Weddings Online go spreagfaidh seo lánúin atá ag dul ag pósadh "an cúpla focal" a d`fhoghlaim siad ar scoil a úsáid arís. Tá súil acu freisin go musclóidh sé níos mó spéise i léamh agus i labhairt na Gaeilge.

Is féidir teacht ar an suíomh nua seo ag www.irishweddingsonline.com

Críoch.
Teaghmháil i bhForas na Gaeilge:
Brendán Mac Craith 01 6398400

Tuilleadh eolais:
Eoghan Ó Neachtain
Gallagher & Kelly PR 01 6633600 nó 087 6288030

Ceann de na h-eagrais Thuaidh-Theas a d`eascair as Comhaontú Aoine an Chéasta é Foras na Gaeilge.